АРМЯНСКАЯ ДИАСПОРА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ARMENIAN NATIONAL UNION

Հայկական հոգևոր-արարիչ այբբենարան

 

-1-

 

Ես եմ Տերը, քո Աստվածը, ինձանից բացի ուրիշ Ատվածներ չունես:

 

1. Ա ա –Արև

2. Բ բ – Բարև

3. Գ գ – Գարուն

4. Դ դ – Դար

 

 

- 2 -

 

Քեզ համար կուռքեր չշինես

 

5. Ե ե - երազ

6. Զ զ - արթուն

7. Է է - Էրեբունի

8. Ը ը – ընկեր

 

- 3 -

 

Քո Տեր Աստծո անունը իզուր տեղը չտաս

 

9. Թ թ - թարթել

10. Ժ ժ - ժիր

11. Ի ի - իրական

12. Լ լ – լար

 

- 4 -

 

Հիշիր հանգստի օրը նրան սուրբ պահելու համար

 

13. Խ խ –խոր

14. Ծ ծ - ծառ

15. Կ կ –կարևոր

16. Հ հ - հարգել

 

- 5 -

 

Պատվիր քո հորը ու քո մորը, որ քո օրերը երկարանան երկրի վրայ:

 

17. Ձ ձ -ձոր

18. Ղ ղ - Ղազար

19. Ճ ճ - ճարել

20. Մ մ - մարդ

 

- 6 –

 

Մի սպանիր

 

21. Յ յ - յար

22. Ն ն - նարգիզ

23. Շ շ - շարք

24. Ո ո – որոշել

 

- 7 –

 

Մի շնանար

 

25. Չ չ - չար

26. Պ պ - պար

27. Ջ ջ -ջարդել

28. Ռ ռ -ռազմիկ

 

- 8 –

 

Մի գողանար

 

29. Ս ս - սար

30. Վ վ - վարդ

31. Տ տ - Տեր

32. Ր ր - րոպե

 

- 9 –

 

Քո դրացու դեմ սուտ վկայություն մի արա:

 

33. Ց ց - ցորեն

34. Ու ու - ուրբաթ

35. Փ փ - փառք

36. Ք ք – քար

 

- 10 –

 

Մի ցանկացիր քո դրացու տունը

 

37. Եվ և

38. Օ օ – օր

39. Ֆ ֆ

п
о
с
л
е
д
н
и
е

о
б
н
о
в
л
е
н
и
я

Последние обновления на сайте армянского дома

Последние обновления

К 75-летию ВОВ

НА СОБОРНОЙ ПЛОЩАДИ ВЛАДИМИРА ИСПОЛНИЛИ ТАНЕЦ НАРОДНОГО ЕДИНЕНИЯ

В субботу во Владимире впервые прошла акция «Ари пари Кочари». Этой акцией городская общественная организация «Национальное объединение армян «Арарат» присоединилась к всемирному флешмобу - в этот день армяне во всех уголках света одновременно танцевали национальный танец «Кочари». 

День России в г. Владимире. 12 июня 2018 г.

Соревнования по нардам посвящаются дню памяти Мурадян Саши. Май 2018 г.

Юбилей 80 лет. Тер-Ованесян Игорь Арамович. 2-х кратный чемпион мира, участник 5-ти олимпийских игр, бронзовый призер.

Серебряный и золотой век русской литературы. Елена геворгян, Тигран Микоян, Каролина Абромян

а
р
м
я
н
с
к
о
е

т
в

Армянское телевидение